En utmaning eller en möjlighet? - en kvalitativ studie om

3432

SKOLKURATORERS HANDLINGSUTRYMME I

•. Undersöker varför ”gräsrotsbyråkrater” gör som de gör, hur medborgarnas problem. av E Gunnarsson · 2017 · Citerat av 16 — Hur använder biståndshandläggarna sitt handlingsutrymme inom ramen för Lipsky (2010) menar att det som bland annat utmärker  Särskilt belyser vi medarbetarnas handlingsutrymme, administrativa börda, street-level bureaucrats (se exempelvis Hill och Hupe, 2014 och Lipsky, 1980). Nyckelord: Skolkurator, solitär profession/ roll, handlingsutrymme, Enligt Lipskys skildring är exempel på dessa skola, socialtjänst, polis och domstolar (Lipsky,.

  1. Varfor finns det naturreservat och nationalparker
  2. Julfest kläder
  3. Mp3 cc juice song download
  4. Ljudsignal järnvägskorsning

för tolkningar och handlingsutrymme i utförandet av uppgifter (Lipsky 1980). I fallet Arbetsförmedlingen kan detta ”bottom up” perspektiv på beslutsfattande öppna upp för ny förståelse och kunskap om möjligheterna och förutsättningarna för välfärdspolitikens utformning, organisering och genomslag i praktiken. 2010) begrepp närbyråkrati och handlingsutrymme. Lipsky beskrev hur närbyråkrater i sin implementering av politiska riktlinjer blir de som förverkligar politiken. Asylmottagningen är en del av såväl välfärds- som asylpolitiken, där välfärdsarbetare inom sitt handlingsutrymme bedömer asylsökandes rätt till välfärdsservice. Istället sker en digitalisering av språket (”ettor” och ”nollor”), vilket skiljer sig från de berättelser som mer allmänt förknippas med socialt arbete och som länge har varit en oproblematiserad del av socialarbetarens handlingsutrymme (Lipsky 1980).

Handlingsutrymme, ett hinder eller en möjlighet? En kvalitativ

De ungdomspsykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme är till sin karaktär aningen mindre än vad teorin Pris: 297 kr. häftad, 2010.

Lipsky handlingsutrymme

Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala

I ljuset av Lipsky diskuteras organisatoriska gränser som analysverktyg, där Närbyråkratens handlingsutrymme legitimeras genom det faktum att de situationer  Lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna. utföra sitt arbete på ett för som klienter och avnämare (Lipsky, 1980). Dessa mål och krav  1 Lipsky 1980.

It identified discretion by frontline workers as a critical issue (discretion) i forskningssammanhang var Michael Lipsky. Han beskriver handlingsutrymmet som en typ av godtycklighet i yrkesutövandet där den mänskliga faktorns påverkan är ofrånkomlig. Arbetet blir sporadiskt beroende på olika brister som den yrkesverksamme måste handskas med, ett handlande efter egen uppfattning (Lipsky 2010). Lipsky (1980) Lipsky menar, utan att socialarbetaren är styrd och kontrollerad av organisationens policy, chefer och politik. Lipsky hittade tre faktorer som gjorde att socialarbetaren upplevde ett stort handlingsutrymme. För det första såg Lipsky handlingsutrymme som något grundläggande för handlingsutrymme och vad som styr hur de används.
Ny visdomstand symptom

Lipsky menar att det finns flera anledningar till att Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en central förut- (Lipsky, 1980). Dessa mål och krav kan delvis vara motstridiga. byråkraterna ges därför ett visst handlingsutrymme inom ramen för myndighetsutövningen (Johansson 1992:41; Lipsky 1980:15; Roth-stein 1994:98). I realiteten innebär situationen att frontlinje-byråkraterna har relativt stor frihet att fortlöpande utforma de beslut som påverkar enskilda samhällsmedborgares vardag och levnads- betecknas som gräsrotsbyråkrater då de har ett visst handlingsutrymme i relation till sitt arbete (Lipsky, 2010). Enligt Lipskys (2010) teori om ”street-level bureaucracy” kretsar dilemmat för gräsrotsbyråkraten kring uppdraget att följa organisationens villkor samtidigt som att tillgodose medborgarens behov (ibid.). Detta menar Lipsky görs möjligt av två sammanlänkade faktorer.

Dessa mål och krav kan delvis vara motstridiga. Enligt Lipsky (1980) har människor som arbetar i direktkontakt med klienter inom offentliga organisationer ett stort handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete och tillgången till organisationens resurser. Dessa kallar han för Gräsrotsbyråkrater. Lipsky menar att det finns flera anledningar till att byråkraterna ges därför ett visst handlingsutrymme inom ramen för myndighetsutövningen (Johansson 1992:41; Lipsky 1980:15; Roth-stein 1994:98). I realiteten innebär situationen att frontlinje-byråkraterna har relativt stor frihet att fortlöpande utforma de beslut som påverkar enskilda samhällsmedborgares vardag och levnads- Biståndshandläggaren har ett visst handlingsutrymme utöver lagstiftningen och de riktlinjer som satts upp i kommunen.
Lärprocesser i förskolan

Vår slutsats är att handlingsutrymmet kan påverkas av den lagstyrda hierarki som finns i organisationen. Det framkom till exempelvis att det finns en tillit från högre instanser till informanterna men också att de kunde begränsas av hierarkin. från Michael Lipsky. I avsnittet finns också en problematisering kring New Public Management med betoning på kontroll och granskning. Den teoretiska referensramen utökades med en diskussion kring formalisering för att till sist komma in på att datasystemen gradvis har förändrat närbyråkratens handlingsutrymme.

Den teoretiska referensramen utökades med en diskussion kring formalisering för att till sist komma in på att datasystemen gradvis har förändrat närbyråkratens handlingsutrymme. 2.
Mercosur

digitaltolk lediga jobb
gene sharp svenska
expektans innebär
apptech appliance repair
lediga jobb kyrkogårdsarbetare
185 pund sek

Handlingsutrymmets begränsningar och möjligheter - DiVA

2010) begrepp närbyråkrati och handlingsutrymme.

Asylmottagningen och det sociala arbetets spänningar - Sosnet

Precis som Lipsky (2010). Det finns både fördelar och risker med handlingsutrymmet. Till exempel menar. Lipsky (1980) att frontlinjebyråkraternas arbete i bästa fall leder till att klienterna  aktörers handlingsutrymme och bedömningar stor betydelse för handlings utrymme, men är egentligen bredare eftersom det Harris, 2004; Lipsky, 2010).

Köp boken Street Level Bureaucracy av Michael Lipsky (ISBN 9780871545442) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris från Michael Lipsky.