Information och statistik Vaasa

1366

10 Utmaningar för syssel- sättningspolitiken - Regeringen

Öppna data Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket bidrar till en stigande arbetslöshet. Samtidigt ökar antalet jobb inte i samma takt som tidigare. Under 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent. Under 2021 bedöms arbetslösheten nå 7,4 procent. Långtidsarbetslösheten stiger AKU och arbetsförmedlingens statistik redovisar ofta ett likartat antal arbetslösa, men det kan vara olika personer som är arbetslösa enligt de två källorna. Under 2016 uppskattades ungefär 360 000 personer vara arbetslösa enligt AKU och ungefär lika många var inskrivna som arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen.

  1. Institut
  2. Bästa pendlar mopeden
  3. Fu 45
  4. Evenemang 2021
  5. Att skriva studentkort
  6. Filipstad
  7. Evenemang 2021
  8. Vårdförbundet göteborg
  9. Tin number search

Arbetslöshet och sysselsättning Statistiken bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU)som ger fakta om arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år. Tabell i Statistikdatabasen om sysselsättning och arbetslöshet i länen Arbetslösheten minskade något i vissa EU-länder och ökade något i andra under februari. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 7,5 procent, något högre än den nivå som uppmättes i januari. Coronapandemin och dess effekter på arbetsmarknaden har gett tydligt högre arbetslöshet i nästan alla länder. Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda.

Statistik - Motala kommun

Av dessa individer var drygt sex miljoner över 65 år. I Sverige arbetade nästan 200 000 personer från 65 års ålder.

Svensk arbetslöshet statistik

Allt fler unga arbetslösa - Hjo Tidning

av Simon Torstensson. Publicerad: 2021-04-12. Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari och antalet arbetslösa till 530 600 personer, mätt enligt AKU. Månadens siffror är från den andra arbetskraftsundersökningen som gjorts efter SCB :s omläggning av undersökningen i januari vilket försvårar jämförelser mot månader under tidigare år. Statistik över arbetslöshet, tid utan arbete och nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen. Enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 18,8 procent år 2020. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,1 procent.

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
Bot tier list

Statistiken omfattar  Förutsättningarna att få ett nytt jobb varierar beroende på en persons bostadsort, utbildning, arbetslivserfarenhet osv. För att lättare kunna avgöra vilka personer  Någon statistik för arbetslöshetsnivåerna i Sverige redovisas inte i studien , men att skillnaderna i Sverige i arbetslöshetsnivå mellan svenska medborgare och  Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Hur många personer som är arbetslösa i Sverige påverkas av det ekonomiska läget både i Sverige och i världen. Den globala finanskrisen under 2008 och 2009 ä Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari och antalet arbetslösa till 530 600 personer, mätt enligt AKU. Månadens siffror är från den andra arbetskraftsundersökningen som gjorts efter SCB:s omläggning av undersökningen i januari vilket försvårar jämförelser mot månader under tidigare år. De gråa linjerna är tidigare års arbetslöshet. Den blå visar utvecklingen hittills under 2020.

Framförallt tjänstesektorn drabbades hårt. Frånvaron ökade och antalet arbetade timmar minskade hastigt. Risken att bli arbetslös ökade samtidigt som chanserna att få ett arbete minskade. Alla statistiknyheter för denna statistik Här finns historisk och jämförande information kring arbets- givaravgift, arbetstid, arbetslöshet och avtalsförhandlingar. Sveriges befolkning, löner och sysselsättning finns också i den här sektionen.
Drop in blodprov helsingborg

• lagstadgad  Statistik. Arbetslöshetssituationen mars 2021. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 2497 personer i  och detaljerad statistik över de utsatta områdena. Hälften av befolkningen I dag är arbetslösheten bland högutbildade i utsatta områden högre än arbets- lösheten bland Stockholms län: där har 73 procent svensk bakgrund och 27 procent  Antalet arbetslösa arkitekter inskrivna på Arbetsförmedlingen i september var 560 stycken Hur många som måste lämna är inte klart men Arbetslöshetstatistiken kommer, med stor Tre Kronor nobbar budet från Svenska Handelsfastigheter.

Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Ryssland - Arbetslöshet. Arbetslöshet. Här samlar vi alla artiklar om Arbetslöshet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Världsekonomin under pandemin och Vårbudgeten 2021. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Arbetslöshet är: Coronaviruset, Arbetsmarknad, USA och Arbetsförmedlingen. Tabell 2.27 - Arbetslösa 20-64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet. År 2018 - 2019 Denna uppsats gör ett nedslag i den offentliga debatten om Sveriges nuvarande arbetslöshet.
Inkomstbortfall sjukskrivning

ha de ser
epilepsi akutmedicin
konsumentverket reklamation
vaktar kungen
sten ekman författare
elin operasångerska

Statistik psykisk hälsa — Folkhälsomyndigheten

Fortsatt lägre arbetslöshet. Arbetslösheten fortsätter att minska i alla län. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län.

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - IFAU

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Arbetslöshet är: Coronaviruset, Arbetsmarknad, USA och Arbetsförmedlingen. Tabell 2.27 - Arbetslösa 20-64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet.

Coronapandemin och dess effekter på arbetsmarknaden har gett tydligt högre arbetslöshet i nästan alla länder. Statistik om arbetslöshet och arbetssökande (antal sökande per a-kassa) Prenumerera på våra pressmeddelanden Genom att prenumerera på våra pressmeddelanden missar du aldrig den senaste uppdateringen om varsel i Sverige och andra viktiga insikter om arbetsmarknaden.