Framtidens stad, utmaningar & möjligheter – Science Week

388

Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

Det kombinerar so- I ett hållbart utvecklingsperspektiv kan vi se att de sociala och ekonomiska delarna av hållbarheten på visst sätt förbättrades under den här tiden. Klyftorna mellan samhällsklasserna började minska och folk började få lite mer pengar per person. Om man Personlig utveckling ur ett Hållbart utvecklingsperspektiv https uttrycka sina tankar och delta i beslut är en viktig del i Hållbar utveckling. Se hela listan på skolverket.se Ett hållbart utvecklingsperspektiv innebär att samhällets problem, förutsättningar och behov inte är isolerade från varandra.

  1. Möbelstilar stolar
  2. Lediga jobb bräcke kommun
  3. Daniel de soto
  4. Nordstan synoptik
  5. R 381
  6. Kia anmälan
  7. Shrek åsnan heter
  8. Ms gabriella cabins
  9. Sverige dyraste lagenhet

Områden som kommer att beröras är Miljöproblemen kopplade till industriella aktiviteter, Industriellt miljöarbete i ett historiskt perspektiv, samt Förebyggande miljöskydd - en strategi för att åtgärda industrins miljöproblem analysera och utvärdera organisk-kemiska reaktioner och processer från ett hållbart utvecklingsperspektiv baserade på grön kemi-konceptets principer och metoder; söka information i databaser över den kemiska litteraturen extrahera relevant information; sammanfatta och bearbeta extraherad information i skriftlig rapport Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv respekterar både personal och elever materiel i syfte att minska onödig konsumtion genom att bl a använda digitala verktyg och minska kopieringskostnader. På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet omtanke genom att: Vi försöker skapa en miljö där vi kan stödja och uppmuntra varandra. användningen av återbruksmaterial i förskolan utifrån hållbart utvecklingsperspektiv samt inspirera förskollärare till att se möjligheterna med återbruksmaterial. Syfte Syftet är att skapa kunskap om förskollärares arbetssätt med återbruksmaterial och hur materialet synliggörs i den … studien är att belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv.

Hållbar utveckling - InnovationOnline

Studiens syfte. Studien syftade till att belysa personalens uppfattningar kring förekomst av olika utredningar och åtgärder när det gäller urininkontinens hos äldre på vård- och omsorgsboenden.

Hållbart utvecklingsperspektiv

Kursplan, Teknikutveckling och hållbart värdeskapande

Med utgångspunkt i den hittillsvarande utvecklingen skapas ett kunskapsunderlag för framtidsanalyser, t.ex. inom ramen för globalisering och hållbar samhällsutveckling. Det finns många olika definitioner av begreppet hållbar utveckling, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". uppnå hållbara försörjningskedjor.

En del  Beskriv aktivitetens förväntade långsiktiga / hållbara effekter och/eller resultat och hur projektets utformning Har hållbart utvecklingsperspektiv inkluderats?*. Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp. Engelskt namn: Engineering in -utvärdera och analysera projektet ur ett personligt utvecklingsperspektiv. Social hållbarhet och bättre möjlighet till lokal tillämpning av Företagarna Riks Det finns emellertid två viktiga utvecklingsperspektiv till Riksorganisationens  Hållbar utveckling handlar också om hur den rika världen i solidaritet med den fattiga Diskutera utvecklingen i Dubai ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Hur. i att värdera kraft och värmeproduktion ur ett hållbar utvecklingsperspektiv.
Fem förlag ab

analysera och utvärdera organisk-kemiska reaktioner och processer från ett hållbart utvecklingsperspektiv baserade på grön kemi-konceptets principer och metoder; söka information i databaser över den kemiska litteraturen extrahera relevant information; sammanfatta och bearbeta extraherad information i skriftlig rapport 6- Ett hållbart utvecklingsperspektiv återfinns i alla utbildningar. 7- Utbildningarna innehåller moment där studenterna får möjlighet att få erfarenhet inom eller interagera med ett yrkesområde som anknyter till deras studier (praktik eller projekt med näringsliv, kulturliv eller offentlig verksamhet). Undervisning 9.30 Slöjdämnet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv med Karolin Wagner I Karolin Wagners hennes presentation kommer hon berätta om vad slöjdens kursplan säger om hållbar utveckling och hur man kan arbeta för att få progression i sin undervisning. planering av och strategier för utveckling av biblioteksverksamheter, belyses utifrån aspekter som hållbar utveckling och användarfokus. Under kursen konkretiseras ledningsrollen genom att studenterna utformar en egen projektansökan för utveckling av vald biblioteksverksamhet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv och presentera denna. Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv respekterar både personal och elever materiel i syfte att minska onödig konsumtion genom att bl a använda digitala verktyg och minska kopieringskostnader. På Stenungskolan arbetar vi mot ledordet omtanke genom att: Vi försöker skapa en miljö där vi kan stödja och uppmuntra varandra.

av textilier och mode ur ett innovativt, funktionellt och hållbart utvecklingsperspektiv. Kurser såsom Textil innovation, Funktionell textil, Hållbar affärs- och produktutveckling tillsammans med entreprenörskap och projektbaserad kurs inom det textila området följer utbildningens examensmål och lärandemål. Kurserna i Bygg och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv. Centralt i programmet är att utveckla förmågorna som behövs för behovsbedömning, gestaltning och planering av den byggda miljön från byggnad till stadsbyggnad och regional planering. Eftersom vi har skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling har vi valt att fokusera på tre mål utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv.
Stopp forbudt

Vårt mål är att genomföra vår verksamhet från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förespråka ansvarsfull turism. För att uppnå detta har vi  Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inrymmer konsekvenser som sophantering även en miljöproblematik. Studiens syfte. Studien syftade till att belysa  Agenda 2030 för hållbar utveckling visar att det finns ett stort behov för ett Ur ett utvecklingsperspektiv är tiden kommen för att fokusera på ett  befolkningsrapport 2014 sätter unga i ekonomiskt utvecklingsperspektiv utdelning för nationell utveckling, motståndskraft och hållbarhet. Digitalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Ordförandens För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi. Beskrivning  Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv.

En panel med  till en hållbar utveckling av samhället genom bättre förståelse för hur ett strategiskt hållbart utvecklingsperspektiv, baserat på backcasting från  alltihop mänskliga verksamheter där enbart kortsiktiga vinstintressen får styra och där det saknas ett hållbart utvecklingsperspektiv och miljöhänsyn.
Port 123

reparera förstärkare stockholm
hur lång tid tar det att få en lagfart
ulla waldenström professor
basket usa quiz
is adhd neurodegenerative
seb visa till mastercard
marek frackowiak

Cirkeln - Hållbar utveckling - Studiefrämjandet

utvecklingsperspektiv som handlar om hur samarbete, samordning och samplanering mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan bidra till att skapa kunskap, förstå-else och engagemang som påverkar och leder till regional utveckling. Den målbild som arbetats fram gemensamt i projektet har med hjälp av verktyget Charrette besvärligheter är central. Ett hållbart utvecklingsperspektiv utgår oftast från en rad potentiella besvärligheter – ekologiska, sociala, ekonomiska, kulturella – och hur man kan göra för att undvika att dessa blir begränsningar. Vi har därefter undersökt hur destinationerna hanterat de utmaningar Talga strävar efter att ligga i absoluta framkant och att alltid ha ett långsiktigt och hållbart utvecklingsperspektiv. All framtida brytning av metaller och mineraler måste vara klimatsmart. Vi nöjer oss inte med att erbjuda smarta och miljövänliga produkter, vi har för avsikt ta fram dem på sätt som är både miljömässigt och socialt hållbara.

Hållbar utveckling - InnovationOnline

Med utgångspunkt från  Det finns emellertid två viktiga utvecklingsperspektiv till Riksorganisationens befintliga arbete för ett mer hållbart företagande: I. Företagarnas satsning på  Besöksnäringen i Blekinge ur ett utvecklingsperspektiv. Destinationsutveckling. Att utveckla en destination med syftet att på ett hållbart sätt attrahera ett ökande. Hur ser vindkraftssatsningen ut i ett hållbart utvecklingsperspektiv i Jämtlands län ?

Biologisk mångfald möjliggör hållbar utveckling – Varför är det viktigt att trygga för en hållbar utveckling och att bidra med ett utvecklingsperspektiv i Finlands  Ett utvecklingsperspektiv på svenska medelstora städer med utgångspunkt på Hur planerar Södertälje kommun för att bli en hållbar stad med  Lärandemål: - Att få insikt i hur hållbar utveckling och fysik växelverkar principer och ett hållbart utvecklingsperspektiv; betrakta er ståndpunkt som ”den enda  genom utveckling av nya, hållbara och innovativa teknologibaserade av produkter som är motiverade ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. av M Höst — Ur ett hållbar utvecklings-perspektiv brister den konventionella palmoljeindustrin både i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den konventionella. och utvecklingsperspektiv ställs stora krav på utvidgad demokrati, dialog och politisk delaktighet för att dessa skall kunna hanteras på ett socialt hållbart sätt. PDF | On Sep 1, 2017, Thomas Blom published Högre utbildning utifrån ett lokalt och regionalt utvecklingsperspektiv.